Malované domy v ulici Karla Čapka v Sokolově

Budeme-li chtít najít ve stavbách Sokolova nějaké zajímavosti, jistě si je dokážeme najít. Některé jsou obecně známé, jiné zapomenuté nebo sporné. Dají se také najít drobné detaily, doplňující jednotvárnost a nenápadnost staveb ve městě. Za zmínku jistě stojí část činžovních domů v ulicích Karla Čapka, kde se jedná se o 5 domů postavených v jedné etapě výstavby, pravděpodobně jako první v této lokalitě, kde bytová výstavba začala na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století. A právě na těchto domech nalezneme štukové výzdoby a malby s prvky blízkými ornamentu. Jedná se o jednoduché stylizované kresby připomínající motivy lidové tvořivosti ve štítech stavení jihočeských nebo moravských vesnic. Pokračování článku…

26. 4. 2007 | Martin Zatloukal | Zajímavosti
Sladkovodní houba říční

Následující řádky patří sladkovodní houbě říční (Ephydatia fluviatilis, River sponge nebo Fresh water sponge), která se vyskytuje ve vodních plochách Sokolovska. Fotografie pochází ze starého zaplaveného hnědouhelného lomu Gsteinigt na hranici Sokolova a Dolního Rychnova, později používaného jako úložiště škváry.

Většina lidí si pod slovem houba představí hřib nebo dřevomorku. Ale s těmi mají živočišné houby společný jen český název. Houby, kmen Porifera, jsou vodní živočichové, převážně mořští. Pouze čeleď Desmospongiae se vyskytuje ve sladkých vodách. Pokračování článku…

8. 4. 2007 | Petr Beňadik | Bylo napsáno...
Hubertův smrk

Jedenáctiletý Petr odložil automapu, v níž něco hledal, a otázal se svého otce: “Tati, kde vlastně začínají hory, třeba naše Krušné hory? Pozná se to nějak venku?” Petrův otec byl zprvu udiven otázkou syna, pak se zamyslel - taková zvláštní otázka vyžaduje náležitou odpověď. Nato chlapci vysvětloval: “Existuje totiž okolo hor takové pásmo neurčitých rozměrů, říkají mu podhůří. Ale přesto lze v krajině nalézt pevné body, takové milníky, u nichž hory začínají. Například kostel v Krásné Lípě. Jeho červenou střechu je vidět daleko v okolí. Při jeho poslední opravě udělali z něho takový velký milník, v místě, kde hory začínají. Jiným milníkem je nějaký výtvor přírody; řekněme - Hubertův smrk. A víš co…, v sobotu se kněmu zajedeme podívat. Pokračování článku…

8. 4. 2007 | Petr Beňadik | Bylo napsáno...
Lípa v půli cesty

Stará cesta z Chodova do Jindřichovic zaznamenala největší proměnu výstavbou kombinátu Vřesová, kdy hlavní tah dopravy byl sveden před Dolní Nivy. Od té doby je silnice č. 222 v úseku od tatrovické odbočky k Jindřichovicím jen málo využívána řidiči motorových vozidel. Ani autobus tudy nemá žádnou linku. Proto stará lípa, v katastu obce Křemenitá, rostoucí těsně u této silnice, je našim občanům málo známá. Je to lípa srdčitá (Tilia cordata), má výšku 25 metrů, objem jejího kmene činí 946 cm. Vzhledem k této proporci její tloušťky, nemáme spolehlivý odhad jejího stáří. Tento bude možno stanovit teprve v porovnání s dalšími velmi starými lípami na území našeho státu. Předpokládat však můžeme, že lípa má přes 500 roků. Pokračování článku…

8. 4. 2007 | Martin Zatloukal | Smírčí kříže
Smírčí kříž v Královském Poříčí

Ke Kostelu svaté Kunhuty, doloženému písemně již roku 1240, byly při jeho rekonstrukci v roce 1998 přemístěny tři kamenné kříže a jedna boží muka. Dále zde stojí socha Jana Nepomuckého s věnováním „Gott zum Danke nach glücklicher Rettug aus Lebensgefahr von Barbara Harbauer 1863“. Pokračování článku…

Copyright © www.sokolovsko.eu, redakce@sokolovsko.eu
Design © Petr Beňadik, petrbenadik.com